© 2012

Złoty Środek Poezji

kontakt

Kutnowski Dom Kultury ul. Żółkiewskiego 4  99-302 Kutno

24 254 21 37, zlotysrodek@kdk.net.pl

organizator:

 

 

 

mecenat w latach 2005-2011 i 2013 :

patroni medialni dotychczasowych edycji Festiwalu :

Prezydent

Miasta Kutno

facebook

Stowarzyszenie

Pisarzy Polskich

patronat

honorowy:

XII Ogólnopolski Otwarty Konkurs Jednego Wiersza im. Pawła Bartłomieja Greca/ 15 kwietnia 2018

 

Jury w składzie:

Adam Wiedemann - przewodniczący

Grażyna Baranowska

Marek Czuku

 

po wysłuchaniu 44 wierszy postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

1 miejsce (równorzędne) - w kwocie po 1000 zł 

Roksana Polon za wiersz WYRAZY BLISKOZNACZNE 

Marta Stępniak za wiersz KRZYK 

 

2 miejsce (równorzędne) - w kwocie po 700 zł każde 

Anna Nawrocka za wiersz MAMA, CZY TEN BÓG NAS ROZUMIE 

Marcin Niewirowicz za wiersz KONTRAST 

 

3 miejsce - w kwocie 400 zł 

KACPER PŁUSA za wiersz AKT. POEMAT (PES)MISTYCZNY 

 

4 równorzędne wyróżnienia w wysokości po 50 ł każde

Remigiusz Czyżewski za wiersz MOJE WESTERPLATTE

Aleksandra Krzyżaniak za wiersz ART.8 ust 1

Aleksandra Łapot za wiersz PRZEJŚCIE

Mateusz Pałczyński za wiersz PO DRUGIEJ STRONIE SAMOTNOŚCI

Protokół z rozstrzygnięcia X Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu Jednego Wiersza im. Pawła Bartłomieja GrecaProtokół z rozstrzygnięcia X Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu Jednego Wiersza im. Pawła Bartłomieja Greca

12 czerwca 2016roku odbyło się posiedzenie jury X Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu Jednego Wiersza im. Pawła Bartłomieja Greca.

 

Jury w składzie:

 

1. Jadwiga Kubiak

2. Maciej Robert

3. Piotr Grobliński

po wysłuchaniu 39 wierszy jury postanowiło przyznać następujące nagrody i  wyróżnienia:

• I miejsce - 700 zł:

 

Dawid Koteja

Anna Maria Wierzchucka

 

• II miejsce - 500 zł:

 

Zuzanna Ogorzewska

Agnieszka Wojciechowska

 

• III miejsce - 350 zł:

 

Jolanta Nawrot

Kacper Płusa

 

• Wyróżnienia - 150 zł:

 

Anna Buchalska

Piotr Gajda

Magdalena Jóźwiak

Krzysztof Kleszcz

Marcin Królikowski

Theodor Lewandowski

Rafał Rutkowski

Krzysztof Schodowski

Edyta Szulc

Dominik Piotr Żyburtowicz

 

Nagrodzeni uczestnicy otrzymali nagrody finansowe oraz dyplomy ufundowane przez Kutnowski Dom Kultury.

 

 

 

Werdykt jury XII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2015 – Złoty Środek Poezji Kutno 2016 

 

 

Mecenas: Prezydent Miasta Kutno

 

Patronat Honorowy: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

 

Patronat: Dwumiesięcznik Literacki Topos i Miesięcznik Odra

 

 

Jury w składzie:

Karol Maliszewski – przewodniczący

Krzysztof Kuczkowski

Wojciech Kudyba

 

po przeczytaniu 64 debiutanckich książek poetyckich nadesłanych na konkurs i spełniających warunki regulaminowe postanowiło nagrodzić następujących autorów i ich tomiki:

 

1 nagroda – 5000 zł

 

Dominik P. Żyburtowicz, Żaglowce, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, Poznań 2015

 

2 nagroda – 3000 zł

 

Ewa Olejarz, Milczenie placu zabaw, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2015

 

3 nagroda – 2000 zł

 

Bronka Nowicka, Nakarmić kamień, Biuro Literackie, Wrocław 2015

 

 

5 równorzędnych wyróżnień – po 1000 zł

 

Patryk Czarkowski, Precyzja roślin, Universitas, Kraków 2015

 

Robert Feszak, Wnętrza gór, Miasto Radomsko, Radomsko 2015

 

Jolanta Nawrot, Płonące główki, stygnące stópki, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, Poznań 2015

 

Piotr Przybyła, Apokalipsa. After party, Dom Literatury, Łódź 2015

 

Rafał Rutkowski, Chodzę spać do rzeki, Zeszyty Poetyckie, Gniezno 2015

 

 

Wśród wstępnie nominowanych do nagrody przez poszczególnych jurorów znalazło się 12 książek. Są to, oprócz nagrodzonych i wyróżnionych, następujące tytuły (podane w kolejności alfabetycznej):

 

Urszula Honek, Sporysz, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, Poznań 2015

 

Michał Pranke, b, Dom Literatury, Łódź 2015

 

Joanna Starkowska, Ballada o wyrzynarce, Zaułek Wydawniczy „Pomyłka”, Szczecin 2015

 

Karina Stempel, Rok drewnianego konia, Amaltea, Wrocław 2015