© 2012

Złoty Środek Poezji

kontakt

Kutnowski Dom Kultury ul. Żółkiewskiego 4  99-302 Kutno

24 254 21 37, zlotysrodek@kdk.net.pl

organizator:

 

 

 

mecenat w latach 2005-2011 i 2013 :

patroni medialni dotychczasowych edycji Festiwalu :

Prezydent

Miasta Kutno

facebook

Stowarzyszenie

Pisarzy Polskich

patronat

honorowy:

pod patronatem Dwumiesięcznika Literackiego TOPOS i Miesięcznika ODRA

 

 

Organizator: Kutnowski Dom Kultury

 

Mecenat: Prezydent Miasta Kutno

 

 

Regulaminu konkursu

 

1. Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury

 

2. Fundatorem wszystkich nagród jest w imieniu miasta Kutno Prezydent Miasta Kutno.

 

3. Konkurs obejmuje wszystkie debiutanckie autorskie książki poetyckie poetów piszących w języku polskim wydane w roku 2012, które autor bądź wydawca nadeśle na adres organizatora konkursu w minimum 5 egzemplarzach do 31 marca 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego).

 

4. Jako książkę debiutancką rozumie się pierwszy zwarty druk poety opatrzony stopką wydawniczą i numerem ISBN bez względu na jego objętość. Jest więc nią również tzw. arkusz poetycki, jeśli posiada cechy wymienione w punktach 3 i 4 regulaminu.

 

5. Książka debiutancka może być wydana w Polsce lub poza jej granicami, musi jednak zawierać wiersze w języku polskim.

 

6. Autorzy bądź wydawnictwa powinni dołączyć do nadsyłanych książek adres, numer telefonu i e-mail autora.

 

7. Jury Konkursu w składzie: Karol Maliszewski – przewodniczący, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki i Artur Fryz - po zapoznaniu się z nadesłanymi na konkurs książkami - przyzna  nagrody o łącznej wartości 14000 złotych. Zakładany podział nagród określa się w sposób następujący: I nagroda – 7000 zł, II nagroda – 3000 zł, III nagroda – 2000 zł. Wyróżnienia: suma łączna – 2000 zł. Jury ma prawo do innego podziału nagród.

 

8. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 22 czerwca 2013 w Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie, ul. Teatralna 1.

 

9. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zostaną o tym poinformowani do dnia 7 czerwca 2013 r.

 

10. Warunkiem otrzymania nagród finansowych jest osobiste stawiennictwo nagrodzonych i wyróżnionych autorów (lub w szczególnych przypadkach - pisemnie przez nich upoważnionych - przedstawicieli) na uroczystości oficjalnego ogłoszenia werdyktu i wręczenia nagród przez organizatora.

 

11. W przypadku nie spełnienia przez autora wymagania punktu 10 regulaminu kwota jego nagrody finansowej zostanie wykorzystana przez organizatora na inne cele związane z misją upowszechniania kultury.

 

12. Nadesłanie książek debiutanckich na adres organizatora we wskazanym terminie oznacza akceptację regulaminu i deklarację, że autor nigdy wcześniej nie wydał żadnej książki noszącej cechy poetyckiego debiutu książkowego w rozumieniu niniejszego regulaminu.

 

13. W przypadku, gdyby okazało się - po rozstrzygnięciu konkursu - iż książka nagrodzona lub wyróżniona nie jest poetyckim debiutem książkowym w rozumieniu regulaminu - nagrodzony lub wyróżniony autor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej nagrody finansowej a werdykt jury ulega odpowiedniej korekcie.

 

14. Adres, na który należy wysyłać książki: Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno, z dopiskiem 9 OKL „Złoty Środek Poezji”.

 

15. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać kontaktując się z jego koordynatorem Arturem Fryzem: afryz@autograf.pl,

tel. kom. 604 296 487.

 

 

 

IX Ogólnopolski Konkurs Literacki „Złoty Środek Poezji” Kutno 2013

na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2012

w ramach IX Festiwalu "Złoty Środek Poezji" Kutno 2013

Zamknięta lista książek nadesłanych  na IX Ogólnopolski Konkurs Literacki „Złoty Środek Poezji” Kutno 2013 na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2012 w ramach IX Festiwalu „Złoty Środek Poezji” Kutno 2013 i spełniających wg wiedzy organizatora warunki regulaminowe.

Stan z dnia 8 kwietnia 2013 r.

Termin nadsyłania upłynął z dniem 31 marca 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 

1. Paweł Artomiuk, Utopia, Wydawnictwo Miniatura, Wydanie Pierwsze, Kraków 2012

 

2. Radomiła Birkenmajer-Walczy, Idąc za sobą, Wydawnictwo Miniatura, Wydanie Pierwsze, Kraków 2012

 

3. Katarzyna Bolec, Plusk, Biblioteka Nowej Okolicy Poetów – tom 25, Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, Rzeszów 2012

 

4. Janusz Borkowski, Rafałku … synku mój, z cyklu: Redecz Krukowy i Okolice … kraina prastara, tom XXI, KFMR „Krukowiak” Janusz Borkowski, Brześć Kujawski 2012

 

5. Monika Brągiel, Kim się nie jest, Stowarzyszenie Literackie im. K. K. Baczyńskiego, Wydanie I, Łódź 2012

 

6. Henryk Cierniak, Wyznawca skóry, Warszawska Firma Wydawnicza s.c., Warszawa 2012

 

7. Dorota Czerska, Zupełnie nieobowiązkowa lektura wierszem, Wydawnictwo Black Unicorn, Jastrzębie-Zdrój 2012

 

8. Anna Cieślukowska, Rodzeństwo, Mamiko, Nowa Ruda 2012

 

9. Hanna Dikta, Stop-klatka, Zeszyty Poetyckie, Gniezno 2012

 

10. Bogusław Duch, City Dharmakaja, Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „Rita Baum”, Wrocław 2012

 

11. Beata Dudek, Dolina Wzruszeń, część I, Wydawnictwo Poligraf, Łódź 2012

 

12. Halina Dziszyńska-Błachnio, W szuwarach dnia, Związek Literatów Polskich, Oddział w Poznaniu, Seria Wydawnicza LIBRA, Nr 50, Poznań 2012

 

13. Katarzyna Fetlińska, Glossolalia, Biuro Literackie, Wrocław 2012

 

14. Tomasz Flasiński, Epikryzy, Wydanie I, Wydawnictwo Miniatura, Kraków 2012

 

15. Andrzej Flis, Bardzo Starzy Oboje, Black Unicorn, Jastrzębie-Zdrój 2012

 

16. Izabela Gardian, Kobieta w czterech porach roku, Warszawska Firma Wydawnicza s.c., Warszawa 2012

 

17. Kajetan Herdyński, Późny  Karnawał, Instytut Mikołowski, Mikołów 2012

 

18. Elżbieta Katarzyna Iceberg, Motylność, SOWA Sp. z o.o., Lublin 2012

 

19. Ewa Ilińska, Nurt życia, Wydawnictwo GALAN, Wydanie I, Gdańsk 2012

 

20. Joanna Janda, Wieczorny ratunek sumienia, Wydawnictwo Miniatura, Kraków 2012

 

21. Grzegorz Jędrek, Badland, Biblioteka ARTERII 2012, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Śródmiejskie Forum Kultury – Dom Literatury, Łódź 2012

 

22. Jarosław Kapłon, Sprawy przyziemne, Wydawnictwo Miniatura, Kraków 2012

 

23. Krzysztof Kędzior, Pozostaje jeszcze ładna pogoda, Wydawnictwo Miniatura, Kraków 2012

 

24. Jan Stanisław Kiczor, Sny i Przebudzenia, Wydawnictwo Pisarze.pl, Warszawa 2012

 

25. Ks. Adam Kraska, Stwórco czekania, TRYPTYK, Republika Ostrowska, Ostrów Wielkopolski 2012

 

26. Paulina Krzyżaniak, Apteka myśli, Wydawnictwo Książkowe IBiS, Warszawa 2012

 

27. Urszula Kulbacka, Rdzenni Mieszkańcy, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Śródmiejskie Forum Kultury – Dom Literatury w Łodzi, Łódź 2012

 

28. Dariusz Kuśmierek, Wiersze wybrane. Na przełomie tysiącleci, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny „SIM”, Warszawa 2012

 

29. Joanna Lasocka, Wiersze Przedwczesne, Mamiko 2012

 

30. Katarzyna Łatka, w zakamarkach twoich dłoni, Mamiko, Nowa Ruda 2012

 

31. Marek Maj, Obrzeża i skraje, Wydawnictwo FORMA, Książnica Pomorska, Szczecin, Bezrzecze 2012

 

32. Jolanta Mąkosa, Ogrody wieczorem, Czuły Barbarzyńca Press, Warszawa 2012

 

33. Mateùsz Titës Mejer, … zamkłô w słowach, Wydawnictwo Region, Gdynia 2012

 

34. Izabela Mełech -Ostrzeniewska, Moje wiersze, Warszawska Firma Wydawnicza s.c., Warszawa 2012

 

35. Julianna Michorczyk, A jak urosnę …, Wiersze dla dzieci, Wydawnictwo OVO, Wydanie Pierwsze, Trzebnica 2012

 

36. Artur Mika, Belles Lettres, MaMiKo, Nowa Ruda 2012

 

37. Anna Mochalska, Okno na świat, Wydawnictwo ORGANON, Zielona Góra 2012

 

38. Jarosław Moser, wizja lokalna, Stowarzyszenie Żywych Poetów, Brzeg 2012

 

39. Jadwiga Ochman, Ziarno, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej, Bielsko-Biała 2012

 

40. Zuzanna Ogorzewska, Pomidor i inne techniki przetrwania, Staromiejski Dom Kultury, Warszawa 2012

 

41. Gabriel Ojrzanowski, Kraina Dzikich Małpek, Wydawnictwo Miniatura, Kraków 2012

 

42. Tomasz Ososiński, Pięć bajek, Biblioteka Współczesnej Poezji Polskiej „Zeszyty Poetyckie”, Wydawca : „Zeszyty Poetyckie”, Gniezno 2012

 

43. Ewa Pac, Anioł i pożądanie, Wydawnictwo Miniatura, Kraków 2012

 

44. Mariola Pazoła (Jarzębinaczerwona), Świat M, Przedsiębiorstwo Trans-Mar, Leszno 2012

 

45. Marek Petrykowski, Cytrynowo, Marek Petrykowski, Krosno 2012

 

46. Maria Jolanta Piasecka, Mgnienia, Wydawnictwo JK, Wydanie I, Łódź 2012

 

47. Piotr Piątek, Dyrygent fal, Wydawca Warszawska Firma Wydawnicza s.c, Warszawa 2012

 

48. Sylwia Piwowar, W polifonii ciszy, Wydawnictwo ANAGRAM, Warszawa 2012

 

49. Kacper Płusa, Ze skraju i ze światła, Wydawnictwo Kwadratura, Łódź 2012

 

50. Małgorzata Południak, Czekając na Malinę, Zaułek Wydawniczy Pomyłka, Szczecin 2012

 

51. Aleksander Pordzik, Wnętrze szuflady, Wydawca KOLGRAF Koloch Jan, 2012

 

52. Gracjana Pòtrëkùs, zdarzenia, Wydawnictwo Region, Gdynia 2012

 

53. Janina Raczyńska-Kraj, W blasku miłości, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2012

 

54. Ewa Radomska, Wiersze z pierwszego tłoczenia, Wydawnictwo Miniatura, Kraków 2012

 

55. Janusz Radwański, Księga wyjścia awaryjnego, Stowarzyszenie Żywych Poetów, Brzeg 2012

 

56. Teresa Rudowicz, Podobno jest taka rzeka, Zaułek Wydawniczy Pomyłka, Szczecin 2012

 

57. Grzegorz Ryczywolski, Wiosenne porządki, Wydawnictwo KWADRATURA, Łódzki Dom Kultury, Łódź 2012

 

58. Barbara Sadzyńska, Płatki snu, Wydawnictwo Komograf, 2012

 

59. Izabela Sagasz, Bajki i bajeczki, Wydawnitwo WAM, Kraków 2012

 

60. Joanna Sawicka, Urojone arytmie, Miejska Biblioteka Publiczna, Towarzystwo Miłośników Podlasia, Biblioteczka Podlaskiego Kwartalnika Kulturalnego (nr 12), Biała Podlaska 2012

 

61. Dariusz Sikora, Ałtsajder, GODDAM Agencja Artystyczna, 2012

 

62. Janusz Sipkowski, Pęk ostów (wybór fraszek), Wydawca :  Warszawska Firma Wydawnicza s.c, Warszawa 2012

 

63. Omir Socha, Początek choroby, Biblioteka Współczesnej Poezji Polskiej „Zeszyty Poetyckie”, Wydawca : „Zeszyty Poetyckie”, Gniezno 2012

 

64. Agnieszka Stabro, Kontury Istnienia, Wydawnictwo Miniatura, Kraków 2012

 

65. Andrzej Janusz Stanisławski, Garściami, Twoje Wydawnictwo 2012, Warszawa 2012

 

66. Krystian Stefanowski, Morza to plamy akwarel, Wydawnictwo Miniatura, Kraków 2012

 

67. Maria Stępniak, Ślady, Stowarzyszenie „Złoty Wiek”, Kutno 2012

 

68. Witold Sułek, Plantacja, Mamiko Apolonia Maliszewska, Nowa Ruda 2012

 

69. Marcin Sztelak, Nieunikniona zmiana smaku, Wydawnictwo Miniatura, Kraków 2012

 

70. Szymon Szwarc, Kot w tympanonie, Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „Rita Baum”, Wrocław 2012

 

71. Dariusz Szymanowski, Drugi Brzeg, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny, Olsztyn 2012

 

72. Irena Szymańska, Drzewo myśli, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Autorów Polskich, Oddział Warszawski II, Warszawa 2012

 

73. Grażyna Tomczyk, Wiersze Niepojęte czyli Szaleństwo Jest Słodkie, Wydawnictwo Miniatura, Wydanie Pierwsze, Kraków 2012

 

74. Michał Weissenberg, Mrówka w szklance, czyli poszukiwanie życia w okruchach codzienności, Wydawnictwo Miniatura, Kraków 2012

 

75. Maks Wieczorek, 20 numerów, Wydawnictwo Miniatura, Kraków 2012

 

76. Paweł Michał Wiśniewski, Dźwięki, Wydawnictwo Miniatura, Kraków 2012

 

77. Artur Wodarski, chrząszczenie, Wydawnictwo Miniatura, Kraków 2012

 

78. Krystyna Wojczyńska, Frotaż (wiersze z lat 2006 - 2010), Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Ostrów Wielkopolski 2012

 

79. Bogna Wolniak, Ja wypełnię Cię śpiewem, Wydawnictwo Miniatura, Kraków 2012

 

80. Grzegorz Wołoszyn, Poliptyk, Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy, Świdnica 2012

 

81. Edyta Wysocka, Dzieci epoki, Miejski Dom Kultury  w Radomsku, Radomsko 2012

 

82. Urszula Wysokińska, Wiersze nieprzypadkowe, Wydawnictwo NGA Sp. z.o.o., Koszalin 2012

 

83. Filip Wyszyński, Skaleczenie chłopca, Biuro Literackie, Wrocław 2012

 

84. Ewa Zalewska, Spod przymrużonych żaluzji, Bydgoszcz 2012

 

W dniu 24 maja 2013 r. jury w składzie: Karol Maliszewski – przewodniczący, Artur Fryz, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba,

Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki  po przeczytaniu 82 debiutanckich książek poetyckich nadesłanych na konkurs i spełniających warunki regulaminowe postanowiło nagrodzić następujących autorów i ich tomiki:

 

1 nagroda – 5000 pln

 

Janusz Radwański, Księga wyjścia awaryjnego, Stowarzyszenie Żywych Poetów, Brzeg 2012

 

2 nagroda – 2500 pln

 

Urszula Kulbacka, Rdzenni Mieszkańcy, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Śródmiejskie Forum Kultury – Dom Literatury w Łodzi, Łódź 2012

 

2 równorzędne trzecie nagrody – po 2000 pln

 

Kajetan Herdyński, Późny  Karnawał, Instytut Mikołowski, Mikołów 2012

 

Tomasz Ososiński, Pięć bajek, Biblioteka Współczesnej Poezji Polskiej „Zeszyty Poetyckie”, Wydawca: „Zeszyty Poetyckie”, Gniezno 2012

 

5 równorzędnych wyróżnień – po 500 pln

 

Katarzyna Bolec, Plusk, Biblioteka Nowej Okolicy Poetów – tom 25, Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, Rzeszów 2012

 

Monika Brągiel, Kim się nie jest, Stowarzyszenie Literackie im. K. K. Baczyńskiego,  Łódź 2012

 

Jarosław Moser, wizja lokalna, Stowarzyszenie Żywych Poetów, Brzeg 2012

 

Kacper Płusa, Ze skraju i ze światła, Wydawnictwo Kwadratura, Łódź 2012

 

Edyta Wysocka, Dzieci epoki, Miejski Dom Kultury  w Radomsku, Radomsko 2012

 

 

17 książek znalazło się wśród wstępnie nominowanych do nagrody przez poszczególnych jurorów. Są to, oprócz nagrodzonych i wyróżnionych, następujące tytuły (podane w kolejności alfabetycznej):

 

Katarzyna Fetlińska, Glossolalia, Biuro Literackie, Wrocław 2012

 

Grzegorz Jędrek, Badland, Biblioteka ARTERII 2012, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Śródmiejskie Forum Kultury – Dom Literatury, Łódź 2012

 

Marek Petrykowski, Cytrynowo, Marek Petrykowski, Krosno 2012

 

Małgorzata Południak, Czekając na Malinę, Zaułek Wydawniczy Pomyłka, Szczecin 2012

 

Grzegorz Ryczywolski, Wiosenne porządki, Wydawnictwo KWADRATURA, Łódzki Dom Kultury, Łódź 2012

 

Szymon Szwarc, Kot w tympanonie, Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „Rita Baum”, Wrocław 2012

 

Filip Wyszyński, Skaleczenie chłopca, Biuro Literackie, Wrocław 2012

 

Grzegorz Wołoszyn, Poliptyk, Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy, Świdnica 2012

 

Zgodnie z regulaminem wręczenie nagród i wyróżnień oraz prezentacja laureatów nastąpią podczas IX Festiwalu „Złoty Środek Poezji” Kutno 2013 – 22 czerwca 2013 o godz. 16.00 w budynku Kutnowskiego Domu Kultury.

 

Patronami medialnymi i partnerami festiwalu są: Gość Niedzielny, Dwumiesięcznik Literacki TOPOS, Miesięcznik Odra, Arterie, Tygodnik Płocki, Radio Łódź, TVP Łódź, Stowarzyszenie Dziennikarzy RP, eKutno.pl, artyści24.pl, Reymont.pl, Biała Fabryka, Stowarzyszenie eMpora, Wydawnictwo Sic!, Wydawnictwo Helion, Nagroda Poetycka Orfeusz im. Konstatntego Ildefonsa Gałczyńskiego, Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu, księgarnia poetycka fascinatio.pl., Hospicjum Kutnowskie

 

Dofinanansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Werdykt jury IX Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Złoty Środek Poezji” Kutno 2013 na najlepszy poetycki debiut książkowy roku

2012 w ramach IX Festiwalu „Złoty Środek Poezji” Kutno 2013

Mecenas: Prezydent Miasta Kutno

Patronat Honorowy: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Szczególna opieka medialna: Dwumiesięcznik Literacki Topos i Miesięcznik Odra