© 2012

Złoty Środek Poezji

kontakt

Kutnowski Dom Kultury ul. Żółkiewskiego 4  99-302 Kutno

24 254 21 37, zlotysrodek@kdk.net.pl

organizator:

 

 

 

mecenat w latach 2005-2011 i 2013 :

patroni medialni dotychczasowych edycji Festiwalu :

Prezydent

Miasta Kutno

facebook

Stowarzyszenie

Pisarzy Polskich

patronat

honorowy:

Werdykt jury V Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Złoty Środek Poezji” Kutno – Łódź 2009

na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2008

pod patronatem Dwumiesięcznika Literackiego TOPOS

Mecenas: Marszałek Województwa Łódzkiego

 

Jury V Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Złoty Środek Poezji” na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2008 - organizowanego przez Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ŚRODEK przy współpracy Łódzkiego Domu Kultury w składzie: Karol Maliszewski przewodniczący, Artur Fryz, Roman Honet, Krzysztof Kuczkowski, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki po przeczytaniu 50 debiutanckich książek poetyckich nadesłanych na konkurs i spełniających warunki regulaminowe ustaliło werdykt w następującym brzmieniu:

 

Jury postanowiło nagrodzić i wyróżnić następujące książki.

 

I miejsce:

 

Sławomir Elsner „Antypody", Biuro Literackie, Wrocław 2008 - 3000 zł

 

II miejsce:

 

Izabela Kawczyńska „Luna i pies. Solarna soldateska.”, Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego, Łódź 2008 - 2000 zł

 

III miejsce:

 

Konrad Góra „Requiem dla Saddama Husajna i inne wiersze dla ubogich duchem”, Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne RITA BAUM, Wrocław 2008 - 1000 zł

 

3 równorzędne wyróżnienia po 500 zł każde:

 

Dominik Bielicki „Gruba tańczy”, Staromiejski Dom Kultury, Warszawa 2008

 

Krzysztof Kleszcz „ę", Wydawnictwo Kwadratura, Łódź 2008

 

Grzegorz Kwiatkowski „Przeprawa”, Zeszyty Poetyckie, Gniezno 2008