© 2012

Złoty Środek Poezji

kontakt

Kutnowski Dom Kultury ul. Żółkiewskiego 4  99-302 Kutno

24 254 21 37, zlotysrodek@kdk.net.pl

organizator:

 

 

 

mecenat w latach 2005-2011 i 2013 :

patroni medialni dotychczasowych edycji Festiwalu :

Prezydent

Miasta Kutno

facebook

Stowarzyszenie

Pisarzy Polskich

patronat

honorowy:

XII Ogólnopolski Otwarty Konkurs Jednego Wiersza im. Pawła Bartłomieja Greca/ 15 kwietnia 2018

 

Jury w składzie:

Adam Wiedemann - przewodniczący

Grażyna Baranowska

Marek Czuku

 

po wysłuchaniu 44 wierszy postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

1 miejsce (równorzędne) - w kwocie po 1000 zł 

Roksana Polon za wiersz WYRAZY BLISKOZNACZNE 

Marta Stępniak za wiersz KRZYK 

 

2 miejsce (równorzędne) - w kwocie po 700 zł każde 

Anna Nawrocka za wiersz MAMA, CZY TEN BÓG NAS ROZUMIE 

Marcin Niewirowicz za wiersz KONTRAST 

 

3 miejsce - w kwocie 400 zł 

KACPER PŁUSA za wiersz AKT. POEMAT (PES)MISTYCZNY 

 

4 równorzędne wyróżnienia w wysokości po 50 ł każde

Remigiusz Czyżewski za wiersz MOJE WESTERPLATTE

Aleksandra Krzyżaniak za wiersz ART.8 ust 1

Aleksandra Łapot za wiersz PRZEJŚCIE

Mateusz Pałczyński za wiersz PO DRUGIEJ STRONIE SAMOTNOŚCI

fot. Tomasz Kula

fot. Małgorzata Lebda

VII Festiwal Złoty Środek Poezji Kutno 2011 

VI Festiwal Złoty Środek Poezji Kutno 2010

VIII Festiwal Złoty Środek Poezji Kutno 2012

fot. Leszek Baranowski, Marta Fijałkowska, Marek Jujka

IX Festiwal Złoty Środek Poezji Kutno 2013

fot. Tomasz Kula

IX Festiwal Złoty Środek Poezji Kutno 2013

fot. Małgorzata Lebda

X Festiwal Złoty Środek Poezji Kutno 2014

fot. Łukasz Stasiak

fot. C. Kucharczyk

XI Festiwal Złoty Środek Poezji Kutno 2015

XII Festiwal Złoty Środek Poezji Kutno 2016

XII Festiwal Złoty Środek Poezji Kutno 2016

FORTUNA PLAYS SZYMBORSKA

KONCERTY

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI

OTWARTY KONKURS JEDNEGO WIERSZA IM. PAWŁA BARTŁOMIEJA GRECA

fot. Adam Pietrusiak

XIII Festiwal Złoty Środek Poezji Kutno 2017

Koncert RAZ DWA TRZY

Międy słowami Spotkanie z Bronką Nowicką

Spotkanie  Michałem Rusinkiem

Wręczenie nagrod laureatom

Koncert BABU KRÓL

konkurs 1 wiersza

dylan.pl