© 2012

Złoty Środek Poezji

kontakt

Kutnowski Dom Kultury ul. Żółkiewskiego 4  99-302 Kutno

24 254 21 37, zlotysrodek@kdk.net.pl

organizator:

 

 

 

mecenat w latach 2005-2011 i 2013 :

patroni medialni dotychczasowych edycji Festiwalu :

Prezydent

Miasta Kutno

facebook

Stowarzyszenie

Pisarzy Polskich

patronat

honorowy:

Noty biograficzne uczestników biesiady poetyckiej „Imago Luminis”

Centrum Teatru Muzyki i Tańca

27 czerwca 2014

godz. 16.00 

 

Maciej Bieszczad – poeta; debiutował kilkoma wierszami na łamach „Tygla Kultury”.  Autor dwóch tomów wierszy: Elipsy – za którą otrzymał III nagrodę Złotego Środka Poezji za poetycki debiut 2010 roku – oraz Okolic Gerazy (2012). Publikował m.in. w „Akcencie”, „Kresach”, „Odrze”, „Pograniczach”, „Toposie”. Mieszka i pracuje w Wieluniu.

 

Martyna Buliżańska – poetka, autorka zbioru wierszy Moja jest ta ziemia (2013), laureatka Nagrody Poetyckiej Silesius (2014) w kategorii debiutu.

 

Przemysław Dakowicz – poeta, krytyk literacki, historyk literatury; doktor nauk humanistycznych; adiunkt w Katedrze Literatury i Tradycji Romantyzmu Uniwersytetu Łódzkiego; wykładowca literatury współczesnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; stały współpracownik dwumiesięcznika literackiego „Topos”. Wydał zbiory wierszy: Süßmayr, śmierć i miłość (2002), Albo-Albo (2006) i Place zabaw ostatecznych (2011), książkę krytycznoliteracką Helikon i okolice. Notatki o poezji współczesnej (2008) oraz rozprawę historycznoliteracką „Lecz ty spomnisz, wnuku”. Recepcja Norwida w latach 1939-1956. Rzecz o ludziach, książkach i historii (2011). Redaktor tomu zbiorowego Moja Musierowicz. O twórczości autorki „Jeżycjady” (2008). Publikował m.in. we „Frazie”, „Kresach”, „Odrze”, „Pamiętniku Literackim”, „Toposie”, "Twórczości", „Tygodniku Powszechnym”, "Wyspie" i „Zeszytach Literackich”. Tłumaczony na czeski, serbski i słoweński.

 

Piotr Grobliński – poeta, dziennikarz, publicysta kulturalny. Jako poeta debiutował w 1986 roku w „Odgłosach”. Opublikował cztery tomiki poetyckie: Błękitne lustro aksjologii (1990), Filozoficzne aspekty tramwaju (1995), Zgodnie z regułą splotów (1997), Festiwale otwartych balkonów (2005), Inne sprawy dla reportera (2012). Pracuje w Łódzkim Domu Kultury jako redaktor internetowego serwisu Reymont.pl. Stały felietonista „Kalejdoskopu”, współpracuje też z innymi redakcjami, publikując recenzje i reportaże. Jego zawodową specjalnością jest prowadzanie spotkań z ludźmi kultury. Redaktor naczelny wydawnictwa „Kwadratura”.

 

 

Jarosław Jakubowski – poeta, prozaik i dramaturg. Autor książek poetyckich: Wada wymowy, Kamyki, Marta, Wyznania ulicznego sprzedawcy owoców, Wszyscy obecni, Pseudo, Ojcostych i Flow; prozy zatytułowanej Slajdy.  Książki Pseudo oraz Slajdy otrzymały tytuły Bydgoskiej Książki Roku. Równolegle rozwija karierę dramatopisarską. W 2007 roku w Laboratorium Dramatu Tadeusza Słobodzianka odbyło się sceniczne czytanie tragedii pt. Dom matki, w roku 2010 komedia pt. Życie zdobyła I nagrodę w konkursie łódzkiego Teatru Powszechnego. W tym samym roku dramat Generał znalazł się w finale konkursu Metafory Rzeczywistości Teatru Polskiego w Poznaniu. Współpracownik dwumiesięcznika literackiego "Topos". Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Mieszka w Koronowie.

 

 

Wojciech Kass - poeta, autor książki eseistycznej Pękniete struny pełni. Wokół Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (2004) – nominowanej do WAWRZYNU – Literackiej Nagrody Warmii i Mazur za  rok 2004. Wydał tomiki poetyckie: Do światła (1999) i Jeleń Thorwaldsena (2000) – za które otrzymał nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny i nagrodę Stowarzyszenia Literackiego w Suwałkach, Prószenie i pranie (2002); wybór wierszy w języku polskim i niemieckim 10 Gedichte aus Masurenland (2003), Przypływ cieni (2004), Gwiazda Głóg (2005) – nominowany do WAWRZYNU – Literackiej Nagrody Warmii i Mazur za rok 2005. W kolejnych latach powstały książki poetyckie: Wiry i sny (2008), 41 (2010) oraz Ba! (2014). Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz PEN Clubu. Stypendysta Ministra Kultury (2002, 2008). Został uhonorowany nagrodą Nowej Okolicy Poetów za dorobek poetycki. Jego wiersze były tłumaczone na języki: niemiecki, angielski, włoski, litewski, czeski, serbski, słoweński, bułgarski i hiszpański.  Odznaczony Brązowym Medalem “Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, laureat nagrody prezydenta Sopotu w dziedzinie kultury i sztuki “Sopocka Muza” 2011.

 

Krzysztof Kuczkowski – poeta, autor szkiców, recenzji literackich i muzycznych; juror wielu konkursów, wykładowca warsztatów poetyckich. W 1993 r. założył dwumiesięcznik literacki "Topos", którym kieruje do dzisiaj. W latach 1995-2005 redaktor naczelny Magazynu Muzyków "Gitara i Bas".

Jeden z inicjatorów Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rainera Marii Rilkego, organizator Festiwali Poezji w Sopocie. Redaktor serii książek Biblioteka "Toposu" (50 tomów). Zredagował antologię poezji "Podróż do Gdańska" (2009). Autor słuchowiska radiowego: "Opowieść o Truposzu" (2008) oraz perfomence (wspólnie z muzykiem Romanem Puchowskim, debiut sceniczny - 2007) pod tym samym tytułem.  Opublikował tomiki wierszy: Prognoza pogody (1980), Pornografia (1981), Ciało, cień (1989), Trawa na dachu (1992), Widok z dachu (1994), Stado (z K. Szymoniakiem, 1995), Anioł i góra (1996), Niebo w grudniu (1997), Wieża widokowa (wybór wierszy, 1998), Tlen (2003), Pieśń miłości, pieśń doświadczenia (z W. Kassem, 2006), Dajemy się jak dzieci prowadzić nicości (2007). Wiersze [masowe] i inne (2010).  Zredagował antologię poezji Podróż do Gdańska (2009). Autor słuchowiska radiowego: Opowieść o Truposzu (2008) oraz performance (wspólnie z muzykiem Romanem Puchowskim, debiut sceniczny - 2007) pod tym samym tytułem.

Otrzymał nagrody i wyróżnienia: - Nagrodę Prezydenta Miasta Sopotu "Sopocka Muza" za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, 1996; - Nagrodę "Wiatru od Morza" za uruchomienie i redagowanie czasopisma "Topos" i serii "Biblioteka Toposu" (w ramach XXXVII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o Nagrodę Czerwonej Róży), 1997. - Nagrodę okolicznościowa Prezydenta Sopotu, Jacka Karnowskiego, 2007;

- Nagrodę Specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kazimierza Michała Ujazdowskiego, 2007; - Nagrodę Jana Kozłowskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego z okazji 15-lecia "Toposu" za stworzenie, kształtowanie i kierowanie pismem, 2008; - Nagrodę Jacka Karnowskiego, Prezydenta Sopotu, z okazji 15-lecia "Toposu", 2008; - Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" 2008; - Nagrodę "Nowej Okolicy Poetów" za dorobek poetycki, 2008.

 

 

Wojciech Kudyba – poeta, krytyk, historyk literatury, współpracownik pisma „Topos”, członek krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Wykładowca akademicki w Katedrze Literatury Współczesnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz  Studium Literacko-Artystycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor zbiorów poetyckich Wierność w małej rzeczy (1992), Tyszowce i inne miasta (2005), Gorce Pana (2007), Ojciec się zmienia (2011). Laureat licznych konkursów poetyckich (im. R. M. Rilkego,  K.I. Galczyńskiego). Stypendysta Ministra Kultury (2005), finalista Nagrody Literackiej Orfeusz (2011).

 

 

 

Karol Maliszewski - poeta, prozaik i krytyk literacki. Urodził się 27 lipca 1960 roku, mieszka w Nowej Rudzie. Laureat nagrody im. Marka Jodłowskiego (1994), nagrody im. Barbary Sadowskiej (1997), im. Ryszarda Milczewskiego-Bruno (1999), im. Josepha Wittiga (2001). Dwukrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki. W 2007 nominowany do Nagrody Literackiej Nike za tom szkiców krytycznych "Rozproszone głosy". Studiował filozofię, a następnie podyplomowo polonistykę. Doktor nauk humanistycznych, pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadził również warsztaty poetyckie w Studium Literacko-Artystycznym przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Wydał tomy wierszy Dom i mrok (1985), Wiersz wolny (1987), Miasteczko - prośba o przestrzeń (1988), Będę przebywał jeszcze wtedy w Polsce (1991), Młody poeta pyta o- (1994), Rocznik sześćdziesiąty grzebie w papierach (1996), Schronisko dla bezdomnych poetów. Teatr Młodego Widza przedstawia (1996), Rok w drodze (2000), Inwazja i inne wiersze (2004), Zdania na wypadek. Wiersze wybrane; posłowie Jacek Gutorow (2007), Potrawy pośmiertne (2010), Ody odbite (2012). Autor kilku tomów opowiadań i wielu książek krytycznoliterackich.

 

Sławomir Matusz – poeta, krytyk literacki, eseista. Autor kilkunastu tomików wierszy, między innymi: Nie podaję nikomu ręki (1985), Mistyka zimą (1990 i 2007), Podtrzymanie, podniesienie (1994), Przewrotka aniołów (1999), Serdeczna mammografia (2003) Cycek Boży (2006), 5.31. Ojciec Konrad (2008), Pieśni odejścia i powrotu (2010). W 2012 r. ukazał się jego obszerny wybór wierszy pt. Cisza z posłowiem Krzysztofa Kuczkowskiego, a w 2013 książka Licznik Geigera. 20 najważniejszych współczesnych wierszy polskich w interpretacjach. Odznaczony Brązowym Medalem “Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Laureat Nagrody Artystycznej Miasta Sosnowca i nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2013).

 

Artur Nowaczewski -  poeta, krytyk literacki, podróżnik. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej na UG. Wydał dwa zbiory wierszy: Commodore 64 (2005) i Elegia dla Iana Curtisa (2010), trzy książki literaturoznawcze: Trzy miasta, trzy pokolenia (2006), Szlifibruki i flaneurzy (2011), Konfesja i tradycja (2013), reportaż wspomnieniowy Dwa lata w Phenianie (2013).Tłumaczony na języki angielski, czeski, niemiecki, turecki.

 

Karolina Sałdecka – polonistka i romanistka, poetka. Publikowała m.in. w „Twórczości”, Kwartalniku Literackim TEKA, na stronach internetowych Dekady Literackiej, Kwartalniku artystyczno-literackim „Arterie”. Laureatka kilku ogólnopolskich konkursów poetyckich, w tym Konkursu im. Rainera Marii Rielkego. W 2011 r. wydała tom wierszy Na własne oczy.

W maju 2011 obroniła pracę doktorską pt. „Wizerunek kobiety w polskich powieściach doby realizmu socjalistycznego” i uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w Zakładzie Polskiej Literatury Współczesnej UMK.

Stypendystka Miasta Torunia w dziedzinie kultury. W 2011 r.  ukazał się tomik jej wierszy zatytułowany „Na własne oczy” (Biblioteka Toposu).

X Festiwal Złoty Środek Poezji 

X Festiwal Złoty Środek Poezji, osierocony przez jego twórcę i koordynatora Artura Fryza, odbędzie się w tym roku w bardzo okrojonym kształcie w dniach 27 – 28 czerwca 2014 roku w Kutnowskim Domu Kultury.

Z wielu znaczących wydarzeń festiwalowych odbędzie się X Ogólnopolski Konkurs Literacki na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2013. Towarzyszyć mu będą koncerty Daniela Gałązki i Renaty Przemyk oraz wystawa prac plastycznych Andrzeja Mariana Bartczaka „Manuskrypt.  Poetom kutnowskim i  wszystkim kiedykolwiek byli, którzy są i kiedykolwiek będą” poświęcona twórczości pięciu kutnowskich poetów, w tym Artura Fryza.

Mamy nadzieję, że tak istotne dla Festiwalu wydarzenia jak Turniej Jednego Wiersza im. Pawła Bartłomieja Greca, akcja Wybierz Wiersz czy spotkania poetyckie nie znikną całkowicie, że ten rok jest tylko chwilowym przystankiem, koniecznym, by się otrząsnąć i nabrać oddechu. Animatorzy kultury Kutna potrzebują czasu i dystansu, by zmierzyć się z wyzwaniem, które pozostawił Artur Fryz. Mamy nadzieję, że spotkanie w Kutnie w dniach 27-28 czerwca będzie pretekstem do rozmowy – co dalej z festiwalem Złoty Środek Poezji. Zapraszamy do tej rozmowy wszystkich, którym bliska jest poezja, postać Artura, a jednocześnie idea złotego środka.

Do zobaczenia w Kutnie.

 

„Złoty Środek Poezji”  Kutno 2014

X Ogólnopolski Konkurs Literacki na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2013

 

pod patronatem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Dwumiesięcznika Literackiego TOPOS i Miesięcznika ODRA

Organizator: Kutnowski Dom Kultury

Mecenat: Prezydent Miasta Kutno

 

 

Program X Festiwalu Złoty Środek Poezji

Kutno 27-28 czerwca 2014

27 czerwca (piątek) – Centrum Teatru Muzyki i Tańca, ul. Teatralna 1

 

godz. 16.00 Imago Luminis - biesiada poetycka z udziałem Przemysława Dakowicza, Piotra Groblińskiego, Jarosława Jakubowskiego, Wojciecha Kassa, Wojciecha Kudyby, Artura Nowaczewskiego, Macieja Bieszczada. Prowadzenie: Sławomir Matusz, dr Karolina Sałdecka / wstęp wolny

 

godz. 17.30 Złoty Środek Poezji - debata o przyszłości festiwalu z udziałem redaktorów Toposu, zaproszonych poetów i Gospodarzy Festiwalu.

 

godz. 18.15 Czas na debiut: Martyna Buliżańska, laureatka Nagrody Silesiusa w 2014 r., w kategorii "najlepszy debiut poetycki”: "Moja jest ta ziemia". Słowo wstępne dr Karolina Sałdecka.

 

godz. 18.45 Ogłoszenie wyników konkursu na najlepszy debiut poetycki.

 

godz. 19.00 koncert Daniela Gałązki z zespołem / bilety: 15 zł w kasie KDK, CTMiT i ONLINE na www.kdk.art.pl.

 

28 czerwca (sobota) – Kutnowski Dom Kultury, ul Żółkiewskiego 4

 

godz. 16.00 uroczystość wręczenia nagród w X Ogólnopolskim Konkursie Literackim na najlepszy poetycki  debiut książkowy roku 2013 – „Złoty Środek Poezji” Kutno 2014 i prezentacja nagrodzonych tomików wierszy / sala tarasowa KDK

 

godz.17.00 wernisaż wystawy prac plastycznych Andrzeja Mariana Bartczaka „Manuskrypt. Poetom kutnowskim i  wszystkim kiedykolwiek byli, którzy są i kiedykolwiek będą” / galeria KDK II p. i Muzeum Regionalne w Kutnie / wstęp wolny

 

godz. 19.00 koncert Renaty Przemyk Akustik TRIO / sala widowiskowa KDK / bilety: 35 zł, od 26.06. 40 zł. w kasie KDK, CTMiT i ONLINE na www.kdk.art.pl.