© 2012

Złoty Środek Poezji

kontakt

Kutnowski Dom Kultury ul. Żółkiewskiego 4  99-302 Kutno

24 254 21 37, zlotysrodek@kdk.net.pl

organizator:

 

 

 

mecenat w latach 2005-2011 i 2013 :

patroni medialni dotychczasowych edycji Festiwalu :

Prezydent

Miasta Kutno

facebook

Stowarzyszenie

Pisarzy Polskich

patronat

honorowy:

Czy widziałeś kiedyś i słyszałeś Marcina Świetlickiego czytającego swój wiersz i dokonującego równocześnie jego interpretacji z uwzględnieniem wątku biograficznego? Wiersz zresztą nie byle jaki, bo zamykający wydane w roku ubiegłym wiersze zebrane poety. Czy słuchałeś dialogujących o poezji prof. Wojciecha Kudybę i Krzysztofa Karaska?

 

Tego ostatniego świetnie zresztą scharakteryzował prowadzący spotkanie, przywołując wyobrażenie labiryntu ułożonego z książek. Tak właśnie wygląda mieszkanie tego najwybitniejszego, wg niektórych, poety Nowej Fali. Ta Borgesowska metafora znakomicie charakteryzuje też twórczość Karaska – z wielkim rozmachem łącząca styl wysoki i niski, sacrum i profanum, potoczność ze wzniosłością, erudycyjność z dosadnością.

 

Jeśli odpowiedź na te pytania brzmi: nie – to znaczy, że nie byłeś na VIII Festiwalu „Złoty Środek Poezji” Kutno 2012. Oprócz wymienionych spotkań autorskich złożyły się na jego program koncerty: Jerzego Mamcarza, zespołów Fonetyka i Świetliki. Każdy z wykonawców miał swoich fanów, ludzi, którzy przyjęli te występy entuzjastycznie. Wszyscy wykonawcy bisowali, co najlepiej świadczy o ich przyjęciu przez publiczność. A wszak, zwłaszcza Świetliki miały trudne zadanie, konkurując z meczem ćwierćfinałowym Euro. Oprócz wymienionych zdarzeń na program złożyły się: odsłonięcie kolejnego muralu na Ścianie Poetów, oraz konkursy, konkursy… VII Otwarty Konkurs Jednego Wiersza, który rozpoczął się o godzinie 11.00 23 czerwca 2012 r. zgromadził aż 65 adeptów poetyckiego pióra z całego kraju, a nawet z zagranicy. Najdłuższą podróż dobyła Yvette Popławska Matuszak (niezwykła animatorka życia kulturalnego na emigracji i w kraju), która przyjechała z Belgii. Wierszy konkursowych z uwagą słuchało jury w składzie: Janusz Drzewucki, Izabela Fietkiewicz-Paszek i Grażyna Baranowska. Po długich obradach postanowiło przyznać następujące nagrody. Pierwszą otrzymała Karolina Chyła za wiersz „Kazimierz Ratoń”, dwie drugie przypadły w udziale: Krzysztofowi Kleszczowi i Michałowi Malińskiemu, trzecie nagrody zaliczyli do swych trofeów poeci: Sławomir Płatek i Paweł Więzik. Jury wyróżniło też autorów czterech wierszy: Martę Grzywacz, Piotra Łączyńskiego, Justynę Danik i Izabelę Kawczyńską. Pula przyznanych nagród wyniosła 4000 pln.

 

Festiwal to też moment oficjalnego ogłoszenia werdyktu i wręczenia nagród w jednym z ważniejszych ogólnopolskich konkursów poetyckich adresowanych do debiutantów, jakim jest Ogólnopolski Konkurs Literacki „Złoty Środek Poezji” na najlepszy poetycki debiut książkowy roku. W jego Ósmej Edycji zwycięzcami zostali: Karol Bajorowicz, za tomik: „alteracje albo metabasis”, Bielsko-Biała 2011 – 1 miejsce, Ninette Nervall „Dasein Design”, Kraków 2011 – 2 miejsce i cztery trzecie miejsca: Tomasz Bąk „Kakofonia”, Poznań 2011, Tadeusz Dziewanowski „Siedemnaście tysięcy małpich ogonów”, Sopot 2011, Adrian Gleń „Da. Teksty wierszowane”, Sopot 2011, Justyna Krawiec „chłód”, Łódź. Jurorzy: Karol Maliszewski (przewodniczący), Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Wojciech Kudyba, Artur Fryz uścisnęli ręce laureatom, a nagrody im wręczał Prezydent Miasta Zbigniew Burzyński. Miasto Kutno jest fundatorem nagród, których pula wyniosła w tym roku 12000 PLN. Piąty z jurorów Krzysztof Kuczkowski nie mógł, niestety, dojechać na uroczystość.

 

675 uczniów kutnowskich szkół ponadgimnazjalnych wzięło udział w organizowanych od czterech lat w ramach festiwalu Plebiscycie i Konkursie „Poetycka Kostka Wolnego Wyboru”. W ramach plebiscytu wybierali oni najlepszy z prezentowanych na specjalnych stojakach dziesięciu wierszy ubiegłorocznych debiutantów poetyckich. W plebiscycie zwyciężył wiersz Karoliny Chyły z tomu „Debiut przed debiutem” pt. „W stronę mleczy”. Tytuł Poetyckiej Szkoły Roku 2012 zdobył Zespół Szkół nr 4 im. Zygmunta Balickiego Kutno-Azory, którego uczniowie najliczniej wzięli w nim udział. W konkursie triumfowali uczniowie Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie. W kategorii poezja zwyciężyła Ewelina Katarzyńska, w kategorii interpretacja pierwszą nagrodę otrzymała Kinga Sobczak. W kategorii poezja jury przyznało jeszcze dwie drugie nagrody: Kindze Sobczak i Aleksandrze Lachowicz z Zespołu Szkół w Żychlinie. Wyróżniony też został za interpretację Artur Misztal z ZS nr 3 w Kutnie. Publiczność dopisała. Na niektóre ze zdarzeń odbywanych w Kawiarni KDK trzeba było donosić krzesła a i tak część publiczności brała w nich udział na stojąco. Także koncerty w sali widowiskowej, będące przecież atrakcyjną, ale niełatwą propozycją zgromadziły dużą liczbę odbiorców. Kilkunastu wybitnych poetów, wielu obiecujących debiutantów, kilkuset początkujących odbiorców poezji współczesnej oraz cała rzesza tych, którzy za pośrednictwem mediów w tym internetu zetknie się z owocami kutnowskiego festiwalu to naprawdę niemało.

- Nasze miasto lśni wiązanym słowem, choć czasem o tym nie wie – podsumował całość pomysłodawca i koordynator całości Artur Fryz.

 

 

 

dosłowne ciało/ciało słowa

VIII Festiwal „Złoty Środek Poezji” Kutno 2012

22 - 23 czerwca 2012