© 2012

Złoty Środek Poezji

kontakt

Kutnowski Dom Kultury ul. Żółkiewskiego 4  99-302 Kutno

24 254 21 37, zlotysrodek@kdk.net.pl

organizator:

 

 

 

mecenat w latach 2005-2011 i 2013 :

patroni medialni dotychczasowych edycji Festiwalu :

Prezydent

Miasta Kutno

facebook

Stowarzyszenie

Pisarzy Polskich

patronat

honorowy:

przez granice/ trwałość i zmiana w poezji

VII Festiwal Złoty Środek Poezji Kutno 2011

Najszersze grono odbiorców  poetyckiego festiwalu w Kutnie to podróżni PKP Intercity. To w pociągach tej spółki rozdawana była wydana w nakładzie 5 tys. ezgemplarzy książka Kutnowskiego Domu Kultury pod redakcją Artura Fryza i z fotografiami Tomasza Kuli pt. „Pociąg do poezji. Intercity”. Ta antologia wierszy z motywem podróży dotarła też do bibliotek i redakcji pism literackich w całej Polsce i została wysłana do krajowych i zagranicznych jej autorów. Łącznie zaprezntowano w niej wiersze 63 poetów z 7 krajów Europy.

 

Jury VII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Złoty Środek Poezji” Kutno 2011 na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2010 po przeczytaniu 44 nadesłanych na konkurs tomików postanowiło nagrodzić nagrodzić następujące książki: Agnieszka Gałązka „lubię być w twoich ustach”, Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum, Gniezno 2010  - I nagroda - 5000 zł, Izabela Fietkiewicz-Paszek „Portret niesymetryczny”,  Goddan Agencja Artystyczna, Piaseczno  2010 – II nagroda - 3000 zł, Maciej Bieszczad  „Elipsa", Mamiko, Nowa Ruda 2010 – 3 nagroda - 2000 zł . Jury przyznało też 3 równorzędne wyróżnienia po 700 zł każde: Joannie Dziwak za książkę „sturm and drang”, Zeszyty Poetyckie, Gniezno 2010, Jakubowi Sajkowskiemu za tom „Ślizgawki”, Zeszyty Poetyckie, Gniezno 2010 i Rafałowi Skoniecznemu za „Dzikie strony”, WBP i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań 2010. Po raz pierwszy konkurs był organizowany przez Kutnowski Dom Kultury, zaś fundatorem wszystkich nagród był Prezydent Miasta Kutna.

 

W VI Otwartym Konkursie Jednego Wiersza wzięło udział 52 uczestników. Jury w składzie: Mariusz Grzebalski (przewodniczący), Aneta Kamińska i Dawid Majer  postanowiło przyznać następujące nagrody: Maciej Bieszczad za wiersz „Buty o kilka numerów za duże” I nagroda w kwocie 1200 zł,  Dawid Jung za wiersz „Poemat o mówieniu prawdy” II nagroda w kwocie 1000 zł, Kamila Pawluś za wiersz „łacha” III nagroda w kwocie 800 zł. Jury ponadto przyznało 5 równorzędnych wyróżnienień po 200 zł każde: Joannie Dziwak za wiersz „Most nad torami”, Izabeli Kawczyńskiej za wiersz „interior/exterior”, Krzysztofowi Kleszczowi za wiersz „Spacje”, Sławomirowi Płatkowi za wiersz „miasto portowe” i Kacprowi Płusie za wiersz „detox poetica”.

 

Festiwal i jego wydawnictwa były dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Mecensami festiwalu byli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodwego, Prezydent Miasta Kutno, PKP Interity, BGŻ, Mavex Kutno, TBS Kutno.

 

Patroni medialni to: Dwumiesięcznik Literacki Topos, Miesięcznik Odra, Zeszyty Poetyckie, Arterie, Tygodnik Płocki, TVP Łódź, Radio Victoria, Lejdiz, ekutno.pl, kulturaonline.pl, poezjapolska.pl, reymont.pl

 

Na festiwal złożyło się  13 zdarzeń festiwalowych. Były to: VI Otwarty Konkurs Jednego Wiersza, spotkanie Pociąg do poezji. Intercity - prezentacja antologii i jej autorów, w którym wzięli udział Jerzy Suchanek, Wojciech Kudyba, Małgorzata Lebda, Krzysztof Bieleń, Jakub Przybyłowski. Wśród poetów gości znaleźli się Kazimierz Brakoniecki oraz poeci bretońscy: Paol Keineg i Bernez Tangi. Na program muzyczny złożyły się: koncert Berneza Tangi z towarzyszeniem gitarzysty Yona Goueza, koncert Macieja Maciejewskiego z towarzyszeniem pianisty Dawida Rudnickiego pt. "Węzeł" i występ zespołu Agnellus oraz Artura Nowaczewskiego z zespołem Kutabuk. Imponujący jazzowy fianał zaproponowała formacja Ernst Bier & Mack Goldsbury Group. Formami teatralnymi były: improwizowana próba sztuki Mariusza Więcka oraz spektakl The Train Jazz Theater.

 

Międzynarodowy VII Festiwal Złoty Środek Poezji w Kutnie cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników, widzów  oraz mediów ogólnopolskich. W III Plebiscycie Poetycka Kostka Wolnego Wyboru w ośmiu szkołach ponadgimnazjalnych powiatu kutnowskiego wzięły udział 883 osoby. W VI Otwartym Konkursie Jednego Wiersza swoje teksty przedstawiły 52 osoby z całej Polski. W spotkaniach z poetami i koncertach uczestniczyło około 300 osób, kutnian, poetów, muzyków jednym słowem tych, którzy chcieli razem z Kutnowskim Domem Kultury przekroczyć granice słów i dźwięków.