© 2012

Złoty Środek Poezji

kontakt

Kutnowski Dom Kultury ul. Żółkiewskiego 4  99-302 Kutno

24 254 21 37, zlotysrodek@kdk.net.pl

organizator:

 

 

 

mecenat w latach 2005-2011 i 2013 :

patroni medialni dotychczasowych edycji Festiwalu :

Prezydent

Miasta Kutno

facebook

Stowarzyszenie

Pisarzy Polskich

patronat

honorowy:

W dniach 27-29 czerwca 2008 r. odbył się IV Festiwal „Złoty Środek Poezji” w Kutnie. Spotkania autorskie, konkursy poetyckie, film, muzyka i plastyka oraz fakty parateatralne złożyły się na program imprezy, która zgromadziła twórców i miłośników poezji z całej Polski a nawet spoza jej granic. Specjalnymi gośćmi byli poeci z Ukrainy: Hałyna Kruk i Andrij Bondar. Oboje podbili publiczność swoimi oryginalnymi tekstami i świetną znajomością języka polskiego. Znakomite autorskie tłumaczenia ich wierszy czytał Bohdan Zadura.

 

Przyszłość polskiej poezji reprezentowali laureaci tegorocznej edycji konkursu na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2007 organizowany przez ŚSSK Środek: Jakub Przybyłowski (I nagroda – 2500 zł) i Przemysław Owczarek (III nagroda), przybyli też wyróżnieni: Marek Lobo Wojciechowski i Krzysztof Bąk. Z przyczyn osobistych nie dotarli Marcin Perkowski (II nagroda) i Jarek Spuła (wyróżnienie).

 

 

poezja i nic

IV Festiwal "Złoty Środek Poezji" Kutno 2008 

W sobotę pięćdziesięciu - przybyłych z całej Polski - uczestników III Otwartego Konkursu Jednego Wiersza zaprezentowało w Kutnie swoje często oryginalne i ciekawe wiersze. Jury w składzie: dr hab. Wojciech Kudyba, Miłosz Kamil Manasterski i Sławomir Matusz jako zwycięzcę wskazało Annę Wieser z Gdyni (700 zł), II nagroda przypadła Anecie Kamińskiej z Warszawy (500 zł), III nagroda Olgdze Fliszewskiej z Kutna (400 zł). Jury ponadto przyznało 2 równorzędne wyróżnienia po 200 zł każde: Piotrowi Gajdzie z Łodzi i Milenie Rytelewskiej z Myszkowa.Wśród licznych poetów i znawców poezji, który przybyli do Kutna trzeba wymienić członków jury konkursu na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2007: Krzysztofa Kuczkowskiego, Karola Maliszewskiego i Eugeniusza Tkaczyszyna Dyckiego. Znaleźli się oni również (poza K. Maliszewskim) wśród uczestników konferencji „Poezja i nic”, obok prof. Stefana Szymutki, dr. hab. Wojciecha Kudyby i moderującej rozmowę Edyty Antoniak. W debacie tej wzięli też udział poeci z Ukrainy.

 

Jednym z najważniejszych celów kutnowskiej imprezy jest promocja poezji. Był on realizowany na różne sposoby. Służyła mu między innymi akcja happeningowa: „Wiersze podniebne”, którą przeprowadził Sebastian Koperski spod Kościana. Podczas zdarzeń ulicznych w Toruniu, Łodzi, Poznaniu i Płocku grupa pod jego przewodnictwem rozdała 5000 ulotek z wierszami ubiegłorocznych debiutantów: Krzysztofa Bąka, Kamili Janiak, Zbigniewa Kopcia, Krystyny Krzyżanowskiej-Nastulczyk, Przemysława Owczarka, Jakuba Przybyłowskiego, Andrzeja Szpindlera i Macieja Włodarczyka.

Muzycznym akcentem tegorocznej imprezy był przede wszystkim udany koncert Jacka Kowalskiego i zespołu Monogramista JK na Zamku w Oporowie, który został gorąco przyjęty przez - wypełniającą zamkową salę po brzegi - publiczność.

 

W festiwalową niedzielę odbyło się spotkanie autorskie z ubiegłorocznym laureatem I nagrody za najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2006 Łukaszem Jaroszem. Z towarzyszeniem gitary i perkusji zaprezentował on wiersze ze swojego drugiego tomu "Biały tydzień". W Restauracji Rozmaryn odbył się koncert utalentowanej młodej poetki z Warszawy Kamili Janiak. Tło muzyczne dla jej śpiewu tworzyli DJ Grzegorz Szyma i Tomasz Świtalski. Prawdziwym świętem poetyckiego słowa okazało się spotkanie autorskie z Bohdanem Zadurą. Było ono entuzjastycznie przyjęte przez licznie zgromadzonych miłośników poezji.

 

Jerzy Suchanek, poeta, prozaik, krytyk literacki, gość ubiegłorocznych Wrześniowych Haustów Poetyckich organizowanych przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kutnie, a także juror Otwartego Konkursu Jednego Wiersza podczas zeszłorocznej edycji Festiwalu, ustanowił własną literacką Nagrodę Otoczaka w dziedzinie Poezja. Pierwszym jej laureatem został Wojciech Brzoska (1978), poeta pochodzący z Sosnowca.  Niezwykła forma statuetki ma ścisły związek z twórczością Jerzego Suchanka, co uzasadnia on w przypisach do Laudacji: „Gdy zacząłem z Węgierskiej Górki zwozić do domu otoczaki, które wcześniej Soła, rzeka mojego dzieciństwa, naniosła do moich wierszy, niespodziewanie znalazłem akuratny symbol i nazwę nagrody (...). Za każdym razem Nagroda Otoczaka będzie wręczana w innym mieście, przy okazji ważnego wydarzenia literackiego, lub takowej imprezy”.

 

Mecenasami IV Festiwalu byli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z.o.o, Kutnowski Dom Kultury

 

Patroni medialni festiwalu: Tygodnik Powszechny, Miesięcznik Odra, Dwumiesięcznik Literacki Topos, TVP Łódź, Radio Łódź, Dziennik Polska The Time, Radio Victoria, Tygodnik Płocki, Kutnowski Magazyn Informacyjny, portale reymont.pl i ekutno.pl.

27 - 29 czerwca 2008