© 2012

Złoty Środek Poezji

kontakt

Kutnowski Dom Kultury ul. Żółkiewskiego 4  99-302 Kutno

24 254 21 37, zlotysrodek@kdk.net.pl

organizator:

 

 

 

mecenat w latach 2005-2011 i 2013 :

patroni medialni dotychczasowych edycji Festiwalu :

Prezydent

Miasta Kutno

facebook

Stowarzyszenie

Pisarzy Polskich

patronat

honorowy:

31 poetów z Kutna i całej Polski wzięło udział w I Otwartym Konkursie Jednego Wiersza w Kutnie. Niezwykłym wydarzeniem był koncert Zespołu Muzyki Tradycyjnej z Lublina „Pieśni Polskie”, który odbył się w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Kutnie. Chór dziewczęcy zachwycał swoim śpiewem uczestników festiwalu jeszcze długo w noc przed budynkiem Kutnowskiego Domu Kultury. Jak na żywą imprezę przystało nie obyło się bez zdarzeń spontanicznych i niezapowiedzianych. Oryginalną formę prezentacji poezji zaprezentowała grupa poetów związana ze Staromiejskim Domem Kultury w Warszawie. Wydarzenie pt. Furia notoria nie mogło pozostawić widzów obojętnymi.

 

Oczywiście nie ilość publiczności, ale jakość oferty artystycznej świadczy przede wszystkim o powodzeniu takich przedsięwzięć jak festiwal. Aprobujące, a czasami wręcz entuzjastyczne głosy uczestników, wybitnych postaci polskiej i czeskiej kultury świadczą o tym, że także i pod tym względem impreza zakończyła się sukcesem. Dorobek artystyczny i intelektualny festiwalu dokumentuje publikacja pofestiwalowa, finansowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Znalazły się tam m.in. wiersze laureatów konkursowych zmagań, wypowiedzi uczestników niezwykle interesującej konferencji: „Poezja i prowincja”. Wzięli w niej udział: Andrzej Babuchowski, dr Wojciech Kudyba i Jaroslav Šubrt – redaktor praskiego pisma „Perspektivy”. Będzie też można tam znaleźć fotograficzną dokumentację najważniejszych wydarzeń festiwalu, wśród nich choćby oryginalnego kutnowskiego projektu „Ściana Poetów”. W tym roku artyści plastycy z Poznania: Artur „Śledź” Śledzianowski i Arkadiusz Adamiak utrwalili na murze przy ul. Poniatowskiego w Kutnie kompozycję plastyczną inspirowaną wierszem laureata I nagrody w tegorocznym konkursie na najlepszy poetycki debiut książkowy - Mariusza Więcka.

 

Po zapoznaniu się z 52 książkami poetyckimi spełniającymi warunki konkursu jury w składzie: Artur Fryz, Karol Maliszewski, Wojciech Wencel (przewodniczący) na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2006 roku postanowiło przyznać: I nagrodę w wysokości 2.500 zł Mariuszowi Więckowi za tom: Dar języków i inne przejęzyczenia, Gdańsk 2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, II nagrodę w wysokości 1.500 zł Annie A. Tomaszewskiej za tom: Wiersze do czytania, Kraków 2005, Wydawnictwo Literackie, III nagrodę w wysokości 1.000 zł Arturowi Nowaczewskiemu za tom: Commodore 64, Sopot 2005, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu. Ponadto jury postanowiło przyznać pięć równorzędnych wyróżnień (każde związane z gratyfikacją w wysokości 200 zł.) następującym autorom: Magdalenie Komoń za tom: Pudełko na makaron, Warszawa 2005, Staromiejski Dom Kultury, Marcinowi Kruhlejowi za tom: Duszna Górka, Białystok 2005, Oficyna Wydawnicza Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury – Białystok i Wydawnictwo „BUK’, Piotrowi Kuśmirkowi za tom: Trio, Łódź 2005, „Tygiel Kultury’, Dariuszowi Pado za tom: Peryferie Raju, Warszawa 2005, Staromiejski Dom Kultury, Mirce Szychowiak za tom: Człap story, Strzelin 2005, Strzeliński Ośrodek Kultury.

 

Wszystkie te zdarzenia nie byłyby możliwe, gdyby nie zespół ludzi pracujących w Kutnowskim Domu Kultury i z nim współpracujących, gdyby nie szereg ludzi dobrej woli pracujących bezinteresownie dla dobra kultury, gdyby wreszcie nie mecenasi KDK i Stowarzyszenia „ŚRODEK”: Polfa Kutno SA, Energa SA, Miasto Kutno, Hotel Rondo, Restauracja Rozmaryn, Maciej Mielczarski.

 

Patronami medialnymi festiwalu i konkursu byli: Tygodnik „OZON”, TVP Kultura, TVP 3 Łódź, Radio ŁÓDŹ, Tygodnik Płocki, Kutnowski Magazyn Informacyjny, portal ekutno.pl i Tygodnik „Po prostu”.

 

 

 

poezja i prowincja

II Festiwal "Złoty Środek Poezji" Kutno 2006

1 - 2 lipca 2006

16 zdarzeń o charakterze artystycznym złożyło się na program II Festiwalu „Złoty Środek Poezji” Kutno 2006. Łącznie wzięło w nich udział ponad 1200 widzów, w tym ponad 100 gości z całego kraju i zagranicy. Impreza zgromadziła około setki artystów, w tym wybitne postaci literatury polskiej i czeskiej. Dzięki formom happeningowym oraz ogólnopolskiej promocji z informacjami o niej zetknęło się co najmniej sto tysięcy odbiorców. Ważnym elementem programu festiwalu organizowanego przez Kutnowski Dom Kultury był II Ogólnopolski Konkurs Literacki „Złoty Środek Poezji” na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2005. Łącznie na konkurs nadesłano 60 książek poetyckich, w tym 52 spełniające warunki regulaminowe. Konkurs zorganizowało i sfinansowało z pieniędzy uzyskanych od mecenasów Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ŚRODEK (pula nagród wyniosła 6000 zł).

 

Spotkania Poetyckie Kutno 2006 „poezja i prowincja”, które były najważniejszym elementem Festiwalu zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bogaty program festiwalu sprawił, że każdy z widzów i uczestników mógł w nim znaleźć coś dla siebie. Największą publiczność (wypełniona po brzegi sala widowiskowa Kutnowskiego Domu Kultury – 400 miejsc) zgromadziły dwa wydarzenia: recital Macieja Maciejewskiego: „Kto w Kutnie nie był... Piosenki Artura F.” i spektakl Teatru Studio z Warszawy: „Zachód słońca w Milanówku. Wieczór poezji Jarosława Marka Rymkiewicza”.

 

Brakowało miejsc w kameralnej sali 26 KDK (60 miejsc) podczas spotkania z czeskim poetą Milošem Doležalem. Podobnie było w Restauracji „Rozmaryn” na spotkaniu autorskim Wojciecha Wencla.